Rüyada anlaşmak görmek

anlaşmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Alacaklısıyla anlaşmak : Rüyada yüz dirhem vereceği olan bir kimse ile elli dirhemle anlaştığını görse, o kimse ile alacakları bulunan kimse arasında düşmanca bir söz söylemişse mal sahibi halimlik göstererek o söze sabır ve tahammül eder. «Sulh daha hayırlıdır.» (Sure-i Nisa Ayet 128) mealindeki ayet işaretince, hayra delalet eder.
Birini anlaşmaya çağırmak : Rüyada borç ödeme olmadan tanıdığı veya tanımadığı bir kimseyi sulh yapmaya çağırdığını görse, o kimse sapkınlık içinde kalmış bir kimseyi hidayete çağırır.
Düşmanla anlaşmak : Rüyada düşmanla yapılan anlaşma korkudan emin olmaya ve zahmetten sonra rahatlığa, hastanın şifa bulmasına, vade ve müddetin uzatılmasına, faydalara, rızıklara, geçimin çokluğuna ve yolun bitmesine, bekar için evlenmeğe, bina işlerine, namaz, oruç ve hayırlı işler yapmağa delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Alacaklı alacaklı ile anlaşmak Anlaşma anlaşma imzalamak anlaşmak barışmak borçlu olmak borcunda anlaşmak borcunun yarısını ödemek Çağırmak Düşman Musalaha sulh sulh yapmak