Rüyada Deprem görmek

Deprem ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Evlerin yıkılması : Dünyanın ziraat yerleri ve evlerinin harap olduğunu kendisini de güzel elbise ve binekle güzel vaziyette bu harabelerde gezdiğini gören kimseye sapıklık halinde dünya yönelir.
Sehrin harap olması : Sehrin harap olmuş görülmesi, o şehrin melikinin ölmesine veya zulmetmesine ve melikin ölümü de şehrin harap olmasına delâlet eder.
Yer sarsıntısı : Bir şehrin yer sarsıntısından veya başka bir sebepten harap olduğunu görmek, o şehirde bir kimsenin öldürülmesine hükmedilmeye yahut halkın şereflilerinin rütbelerine gelecek noksanlığa delâlet eder.
Yerin yarılması : Yerin bir tarafının yarılıp yine yere batması ora halkına isabet edecek şiddetli bir hastalığa yahut orada çekirge, dolu, kıtlık, pahalılık v.s. gibi meydana çıkacak afet ve belaya delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: binaların yıkılması Deprem dünyanın yok olması erozyon gocuk Harabe Harap olmak Kıyamet Sallanmak Sarsıntı Sehir toprağın yarılması toprak kayması yer sarsıntıları Yere batmak yerin çatlaması yerin sallanması şehrin yıkılması