Rüyada Eşinden ayrılmak görmek

Eşinden ayrılmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ila : Ila'nın, Allah üzerine yapılan yemine tercihi, ila'nın lügatte, her şey üzerine yemin etmekten ibaret olmasıdır.(*) Ila:Lügatta, yemin etmek manasına gelir. Fıkıhta müstakil bir bahsi olan bu kelime, ıstılahta, hanımına bir müddet yaklaşmayacağına dair erkeğin yapmış olduğu yemindir.
Mal karşılığı hanımından ayrılmak : Bir kimse rüyada hanımından aldığı mal karşılığında hammından ayrılması, ölüm veya işten ayrılmaya yahut yolculuk sebebiyle ayrılığa delalet eder. Allah Teala (C.C.): «Kadınlar sizin elbiseniz siz de onların elbisesisiniz» (Sure-i Bakara, ayet 187) buyuruyor. Bu rüya, elbisesini diğerinden soymaktır. Bazen de, dönmek şartiyle bir şeyi satmaya bazan da, Islamdan dönmeye delalet eder.
Mülaane yapmak : (*)Bir kimse rüyada kendisini hanımıyla mü-laana yaptığını görse, o kimsenin ahid ve yemininde yalancı olduğuna ve nikahında şüpheli olduğuna delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: anlaşarak boşanmak boşanmak Eşinden ayrılmak eşinden hoşlanmamak eşinden tiksinmek eşine zina ispat etmek eşini boşamak eşinin zina etmesi eşiyle kötü ayrılmak Ila Mülaana Mülaane nafaka nafaka almak Nikah bozmak tazminat almak